Pavel Shorokhov

"Berkutchi" (hunting with eagle)

Sculpture of stone

Pavel Shorokhov "Berkutchi"

€11,000.00Price

    Ular Gallery Almaty Kazakhstan